WELKOM OP ONS VORMSEL PLEKJE

YES... DE KOGEL IS DOOR DE KERK !!! WE KUNNEN HET VORMSEL ONTVANGEN OP ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 !!!

Het heeft een tijdje geduurd,

maar de spreekwoordelijke kogel is inderdaad door de kerk !!

Het bisdom heeft beslist dat ALLE VORMSELVIERINGEN

binnen onze pastorale eenheid zullen plaatsvinden op

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020.

 
Concreet betekent dit dat er die dag ZEVEN VORMSELVIERINGEN
zullen plaatsvinden verspreid over VIER VAN ONZE KERKEN:
Brecht – Gooreind – St.-Lenaarts-Centrum en Wuustwezel-Centrum.
 
Dit betekent inderdaad dat niet iedereen
het vormsel zal ontvangen in de eigen parochiekerk.
Dit is jammer, maar organisatorisch is dit de enige mogelijkheid.
 
De viering zal er ook wat anders uitzien dan anders…
Er zal geen eucharistie voorzien worden,
wat zoveel wil zeggen dan dat de viering zal verlopen
volgens de oorspronkelijke ritus.
We zullen ook niet kunnen vieren in een overvolle kerk.
Het aantal aanwezige personen per vormeling
zal dus ook beperkt worden.
!! Meer informatie over de praktische gang van zaken volgt later !!

 

Uren vormsel 2020

IEDERE VORMELING MOET ZICH OPNIEUW AANMELDEN

VOOR HET VORMSEL OP ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 !!!!

Volg ons ook op de Facebookpagina

van onze catechesewerking.

Volg ons ook op de Facebookpagina

van onze Pastorale Eenheid.

Neem ook een kijkje op de webstek

van onze Pastorale Eenheid.