WELKOM OP
'ONZE GROTE DAG'

De catechesewerking van onze Pastorale Eenheid Elia

1ste communie 2022

Nu uw engelbengeltje de eerste stappen heeft gezet

in het 1ste leerjaar,

kunnen jullie eventueel al uitkijken naar zijn of haar

eerste communie in 2022.

Ga voor de data en de noodzakelijke infoavond

naar de pagina ‘Eerste Communie 2022’

HET VORMSEL 2021

Indien uw zoon of dochter geboren is in 2009 en begin september waarschijnlijk de stap heeft gezet

naar het 6de leerjaar, kunnen jullie eventueel al uitkijken

naar zijn of haar vormsel in 2021.

Ga voor de data en de noodzakelijke infoavond

naar de pagina ‘Vormsel 2021’

INFOAVONDEN

!!! UITERST BELANGRIJK !!!

Zowel voor de infoavond 1ste communie 2022

als voor de infoavond vormsel 2021

dienen de ouders zich aan te melden.

Dit kan tot uiterlijk zaterdag 31 oktober 2020 !!

Niet vergeten dus !!